Restauració

En aquest curs gaudirem i experimentarem amb tècniques de restauració
com : decapat, tractament anti-corc, entapissats, policromats, “decoupage”,
pintures de guix, pàtines.
A l’ESPAI TALLER les peces canvien de forma , color i utilitat. Cadascuna
esdevé única i personalitzada.
Us donarem els recursos teòrics i pràctics, us ensenyarem a utilitzar
correctament les eines, els materials i les tècniques més adequades a cada
peça.
HORARI
Dimarts de 10 a 12h matí
Dimarts de 15:30 a 17:30 h tarda
Dimarts de 18:00 a 20:00 vespre
Dimecres de 9.30 a 11:30 matí
Dimecres de 18:00 a 20:00 vespre
Altres opcions a convenir.
Classes individuals INFO
PREU
2 HORES/SETMANA 43€ al mes
Material inclòs
Podeu sol·licitar  més informació aquí  o bé al telèfon/WhatsApp 629782243