La fàbrica dels colors

Tot pinta!
En aquest taller, LA FÀBRICA DELS COLORS, els nens/es poden desenvolupar la creativitat mitjançant l’experimentació amb els colors.
Barreges, materials inesperats, pigments naturals , reciclatge de ceres. Ratllarem, picarem trinxarem.
Busquem enriquir el seu vocabulari expressiu, estimular el treball en equip, l’observació i la imaginació.

L’experimentació ens donarà peu a formular hipòtesis, observar els canvis i potenciar l’atenciói la concentració i ,sens dubte, la curiositat davant la transformació dels elements.